Үндсэн мэдээлэл


  Овог
  Даваажав
  Нэр
  Лхагвасүрэн
  Байгууллага
  Гадаад харилцааны яам
  Албан тушаал
  Мэргэжилтэн (ТЗ07)
  Томилогдсон он
  Тайлант он
  2017
  Нийт орлого
  15,643,000₮
  Гэр бүлийн орлого
  24,216,000₮
  Амины орон сууц: /тоогоор/
  0
  Нийтийн орон сууц: /тоогоор/
  4
  Зуслангийн байшин: /тоогоор/
  0
  Хашаа байшин: /тоогоор/
  0
  Үйлчилгээний зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Үйлдвэрлэлийн зориулалттай: /тоогоор/
  0
  Оффис: /тоогоор/
  0
  Ферм: /тоогоор/
  0
  Гэр: /тоогоор/
  0
  Авто зогсоол: /тоогоор/
  0
  Авто граж: /тоогоор/
  0
  Бусад, өвөлжөө, хаваржаа, хүлэмж: /тоогоор/
  1
  Орон сууц, барилга байгууламж нийт дүн:
  223,000,000₮
  Тээврийн хэрэгсэл:
  Toyota,Harrier- 1,Toyota,Prado- 1
  Тээврийн хэрэгсэл нийт дүн:
  42,000,000₮
  Мал, аж ахуй:
  Ямаа-20, Хонь-35
  Мал, аж ахуй нийт дүн:
  4,200,000₮
  Газар:
  Эзэмших, 0,07 га-1₮
  Газар нийт дүн:
  4,000,000₮
  Үнэт эдлэл, урлаг, түүхийн үнэт зүйл нийт дүн:
  0₮
  Хадгаламж, бэлэн мөнгө, хувийн харилцах болон төлбөрийн данс, картны үлдэгдэл нийт дүн:
  28,573,000₮
  Дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Гадаадын банк, санхүүгийн байгууллагад байрлах хадгаламж, данс, мөнгөн хөрөнгийн нийт дүн:
  0₮
  Авлага нийт дүн:
  1,700,000₮
  Зээл:
  Голомт, ХААН банк
  Зээл нийт дүн:
  52,600,000₮
  Хөрөнгө оруулалт:
  НИММ-АУДИТ ХХК ХХК, Говь ХК ХК (24ш)
  Хөрөнгө оруулалт нийт дүн:
  2,400₮
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл:
  Эрх, Патент, тусгай зөвшөөрөл нийт дүн:
  0₮