Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Зуух №7 их засвар Багц-2 /тоосон системийн их засвар/ (ДЦС4/201901033)
  Ангилал
  Ажил
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  520,472,723₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Зуух №7 их засвар Багц-2 /тоосон системийн их засвар/
  508,936,246₮
  Илгээгдсэн
  2
  Зуух №7 их засвар Багц-2 /тоосон системийн их засвар/
  515,706,137₮
  Илгээгдсэн