Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Цэдэндамба
  Нэр
  Нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2005-10-11
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Цэдэндамба Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11
  1
  Цэдэндамба Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11
  1
  Жамбал Мөнхбат
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11
  2
  Жамбал Мөнхбат
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11
  2
  Жамбал Мөнхбат
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11
  2
  Цэдэндамба Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2005-10-11