Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Эн Ай Ти системс
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2014-03-20
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Эн Ай Ти системс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-03-20
  1
  Эн Ай Ти Системс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2014-03-20