Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Балчин
  Нэр
  Нарангэрэл
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Иргэн
  Бүртгэл
  2010-05-20
  Байгууллага
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Балчин Нямгэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2010-05-20
  1
  Балчин Нарангэрэл
  Монгол
  Иргэн
  2010-05-20