Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Жи-мобайл ХХК өр
  Захиалагч
  Баянхонгор, Эрдэнэцогт сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  60,000,000₮
  Гэрээний дүн
  12,200,000₮
  Санхүүжилт
  12,200,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Жи-мобайл ХХК
  2015-07-01
  2015-09-01
  12,200,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  60005
  Жи-мобайл ХХК
  2017-03-04
  Ажил гүйцэтгэх гэрээний дагуу санхүүжилт
  12,200,000₮