Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Өрх гэр бүлийн хөгжмил баялаг бүтээгчдийг дэмжих сумын дэд хөтөлбөрийн дутуу санхүүжилт
  Захиалагч
  Хөвсгөл, Мөрөн сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  26,174,250₮
  Гэрээний дүн
  11,000,000₮
  Санхүүжилт
  11,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 500
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Монос фарм трейд ХХК
  2016-06-01
  2016-08-01
  4,000,000₮
  2
  ХТҮТөв
  2000-01-01
  2017-09-11
  7,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  62865
  ХТҮТөв
  2017-09-14
  нохой устгал
  7,000,000₮
  60015
  Монос фарм трейд ХХК
  2017-05-02
  эм эмнэлэгийн материал нийлүүлэх
  4,000,000₮