Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  ГАМШИГ ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗАРДАЛ
  Захиалагч
  Говьсүмбэр, Сүмбэр сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Гамшгаас хамгаалах, өвс тэжээлийн нөөц бүрдүүлэх
  Төсөвт өртөг
  8,000,000₮
  Гэрээний дүн
  7,866,600₮
  Санхүүжилт
  7,866,600₮
  Иргэдийн санал
  Цаасан хэлбэрээр - 123
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Ей75011317
  2017-10-09
  2017-10-09
  280,000₮
  2
  Боржигин нутгийн зураг
  2017-10-09
  2017-10-09
  116,600₮
  3
  Чойр урлан
  2017-10-09
  2017-10-09
  155,000₮
  4
  Монгол эм импекс
  2017-08-30
  2017-08-30
  235,000₮
  5
  2017-12-21
  2017-12-21
  235,300₮
  6
  2017-12-21
  2017-12-21
  169,700₮
  7
  2017-12-20
  2017-12-20
  525,000₮
  8
  Вилла бридж
  2017-09-07
  2017-09-07
  5,640,000₮
  9
  2017-10-09
  2017-10-09
  510,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  65003
  Ей75011317
  2017-10-09
  Бичиг хэрэг
  280,000₮
  65004
  Боржигин нутгийн зураг
  2017-10-09
  аннос
  116,600₮
  65005
  Чойр урлан
  2017-10-09
  сургалт
  155,000₮
  65006
  Вилла бридж
  2017-09-07
  Гамшиг хувцас
  5,640,000₮
  65008
  ник
  2017-10-09
  шатахуун
  510,000₮
  67866
  бидний хад ХХК
  2017-12-21
  сургалт
  235,300₮
  67867
  ник
  2017-12-21
  шатахуун
  169,700₮
  67868
  ник
  2017-12-20
  шатахуун
  525,000₮
  67865
  Монгол эм импекс
  2017-08-31
  эм хэрэгсэл /анхан тусламжийн хэсэгт/
  235,000₮