Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  байгал хамгаалах нөхөн сэргээх
  Захиалагч
  Баянхонгор, Галуут сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  9,887,270₮
  Гэрээний дүн
  9,887,270₮
  Санхүүжилт
  9,873,990₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЗДТГ
  2017-01-01
  2017-11-30
  9,207,270₮
  2
  Хүний хөгжил ногоон ирээдүй ТББ
  2017-02-07
  2017-03-20
  680,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  59467
  ЗДТГ
  2017-02-23
  байгал хамгаалах ажлын шатахууны зардал
  1,261,070₮
  59875
  ЗДТГ
  2017-03-31
  шагналын хаоаат
  23,600₮
  59513
  ЗДТГ
  2017-03-27
  байгал зардал /шатахууны үнэ
  332,900₮
  59873
  ЗДТГ
  2017-03-31
  байгалд хамгаалах ажлын шатахууны зардал
  731,080₮
  59874
  ЗДТГ
  2017-03-31
  байгалхамгаалах/зургийн уралдааны шагналын зардал
  212,400₮
  59468
  ЗДТГ
  2017-03-17
  Байгал хамгаалагчийн нүүтбөөк тавах
  1,565,000₮
  59466
  Хүний хөгжил ногоон ирээдүй ТББ
  2017-02-23
  байгал хамгаалагчийн нормын хувцас
  680,000₮
  68419
  ЗДТГ
  2017-05-09
  1,679,200₮
  68420
  ЗДТГ
  2017-08-29
  өвс татсны тээврийн хөлс ийг шилжүүлэв
  855,740₮
  68382
  ЗДТГ
  2017-09-21
  Батсайхан сэтгэл ТББ -ийн нөхөн сэргээлт
  2,500,000₮
  68421
  ЗДТГ
  2017-08-14
  БИ Си ТИ ХХК камерийн хөлс
  33,000₮