Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Сумын төвийн гүн өрмийн худгийн засвар
  Захиалагч
  Говь-Алтай, Цогт сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Худаг гаргах, засварлах
  Төсөвт өртөг
  12,000,000₮
  Гэрээний дүн
  12,000,000₮
  Санхүүжилт
  12,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Цаасан хэлбэрээр - 164
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Г.Эрдэнэбаатар
  2017-08-08
  2017-10-08
  2,150,000₮
  2
  Т.Батболд
  2017-08-10
  2017-10-08
  2,150,000₮
  3
  хишиг юнирверс
  2017-07-31
  2017-07-31
  7,700,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  63337
  Г.Эрдэнэбаатар
  2017-08-08
  70 хувийн санхүүжилт
  1,505,000₮
  63338
  Т.Батболд
  2017-08-10
  70 хувийн санхүүжилт
  1,505,000₮
  63346
  хишиг юнирверс
  2017-07-31
  худаг засвар
  7,700,000₮
  66348
  Т.Батболд
  2017-11-17
  батболд 10 хувь суутгал
  215,000₮
  68719
  Т.Батболд
  2017-12-21
  хяналтын зардал
  150,000₮
  68720
  Т.Батболд
  2017-11-21
  30 хувийн санхүүжилт
  280,000₮
  68721
  Г.Эрдэнэбаатар
  2017-11-30
  30 хувийн санхүүжилт
  430,000₮
  68722
  Г.Эрдэнэбаатар
  2017-11-30
  суутгал 10 хувь
  215,000₮