Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Малжуулахын эргэн төлөлтөөс малжуулах
  Захиалагч
  Баянхонгор, Баян-��ндөр сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Малжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  Төсөвт өртөг
  16,559,000₮
  Гэрээний дүн
  16,559,000₮
  Санхүүжилт
  11,770,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 21
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЗДТГазар
  2016-10-01
  2016-12-30
  16,559,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  56679
  ЗДТГазар
  2016-12-23
  Х.Гэрэлт од-д малжуулахын мөнгө
  3,000,000₮
  53564
  ЗДТГазар
  2016-10-13
  Малчин Ганхүлэгт урьд оны малжуулахын үлдэгдэл санхүүжилт олгов
  970,000₮
  53565
  ЗДТГазар
  2016-10-14
  Малчин Чинзоригт малжуулахын санхүүжилт
  2,000,000₮
  53566
  ЗДТГазар
  2016-10-14
  Малчин Баасанцэндэд Малжуулах санхүүжилт
  800,000₮
  53855
  ЗДТГазар
  2016-11-09
  Малчин Идэрмөнхөд малжуулахын мөнгө
  3,000,000₮
  53567
  ЗДТГазар
  2016-10-14
  Малчин Алтангэрэлд Малжуулах санхүүжилт
  2,000,000₮