Үндсэн мэдээлэл

  Овог
  Ёл-Ази
  Нэр
  Улс
  Монгол
  Төрөл
  Хуулийн этгээд
  Бүртгэл
  2016-04-27
  Хамтран эзэмшигч

  Дугаар
  Нэр
  Улс
  Төрөл
  Бүртгэл
  1
  Өнөд Өвлөх Урлахуй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  1
  Норовдалай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  2
  Ундрага-Өмнөговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  2
  Үүцийн говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  3
  Жуулчинговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  3
  Ханбогд хурд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  4
  Галмөнх
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  4
  Ханбогд индастри
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  5
  Азбилэгтэй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  5
  Сүүндэгжих
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  6
  Түшигмандал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  6
  Булганхангай констракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  7
  Хасудбат
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  7
  Өмнөговь-Интерпрайз
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  8
  Шанхтранс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  8
  Ундрага-Өмнөговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  9
  Говийн Сод Транс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  9
  Өмнөговьтээврийн нэгдэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  10
  Тавантолгой Транс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  10
  Түшигмандал
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  11
  Даянбайгаль
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  11
  Мичидговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  12
  Үүцийн Говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  12
  Цэнгүүндалай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  13
  Цэцийхүлэг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  13
  Юнайтед глобал трейд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  14
  Говьцамхаг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  14
  Галтваань
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  15
  Харайхын Бор Гүвээ Хоршоо
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  15
  Хоньхайрхан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  16
  Галтваань
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  16
  Тод-Өөдлөх
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  17
  Migration-Р Хоосон Ирсэн
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  17
  Цэцийхүлэг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  18
  Номгон Монгол Инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  18
  Цогтөмөр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  19
  Өлзийтшүтээн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  19
  Өнөд өвлөх урлахуй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  20
  Өмнөговьтээврийн Нэгдэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  20
  Говийн өндөр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  21
  Говийн Анир
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  21
  Монгол говь халзан морьт
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  22
  Баялагбаяр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  22
  Тавантолгой транс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  23
  Манлай Ложистик
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  23
  Тангад-Араа
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  24
  Тангад-Араа
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  24
  Ижилгурван сайхан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  25
  Сүүндэгжих
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  25
  Түшмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  26
  Булганхангай Констракшн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  26
  Хүннүгийн говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  27
  Мөнхийг Цацруулагч Говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  27
  Номгон монгол инвест
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  28
  Хүннүгийн Говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  28
  Харайхын бор гүвээ хоршоо
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  29
  Алтан Говь Цэнгэг Ус
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  29
  Эрхэмсүлд монгол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  30
  Мичидговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  30
  Хангүрд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  31
  Хоньхайрхан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  31
  Өлзийтшүтээн
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  32
  Өмнөговь-Интерпрайз
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  32
  Говийн сод транс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  33
  Азбилэгтэй
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  33
  Норовдалай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  34
  Галмөнх
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  34
  Тод-Өөдлөх
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  35
  Хасудбат
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  35
  Говийн Гурван Уул
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  36
  Ёл-Ази
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  36
  Ханбогд Индастри
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  37
  Даянбайгаль
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  37
  Уужим-Од
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  38
  Манлай ложистик
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  38
  Мөнгөнбуур
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  39
  Баялагбаяр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  39
  Эрхэмсүлд Монгол
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  40
  Говийн анир
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  40
  Хангүрд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  41
  Шанхтранс
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  41
  Ёл-Ази
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  42
  Мөнхийг цацруулагч говь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  42
  Юнайтед Глобал Трейд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  43
  Мөнгөнбуур
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  43
  Говийн Өндөр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  44
  Жуулчинговь
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  44
  Монгол Говь Халзан Морьт
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  45
  Алтан говь цэнгэг ус
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  45
  Говийн Оргил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  46
  Уужим-Од
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  46
  Ханбогд Хурд
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  47
  Говийн оргил
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  47
  Цэнгүүндалай
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  48
  Говьцамхаг
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  48
  Ижилгурван Сайхан
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  49
  Говийн гурван уул
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  49
  Түшмэл
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27
  50
  Цогтөмөр
  Монгол
  Хуулийн этгээд
  2016-04-27