Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Төсөл хөтөлбөр
  Захиалагч
  Булган, Сэлэнгэ сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  10,000,000₮
  Гэрээний дүн
  56,950,296₮
  Санхүүжилт
  58,839,407₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Ингэт Дэмвжих хоршоо
  2016-06-01
  2016-06-01
  342,000₮
  2
  Архигүй, шатар хөтөлбөр
  2016-06-08
  2016-06-09
  210,000₮
  3
  УБ Сэтгэл хөгжил ТББ
  2016-04-27
  2016-04-27
  412,800₮
  4
  Нийтийг хамарсан төсөл 5*р баг
  2016-05-25
  2016-05-25
  1,200,000₮
  5
  OISCA төсөл/япон/
  2016-05-25
  2016-05-25
  311,100₮
  6
  1-р баг нийтийг хамарсан төсөл
  2001-01-01
  2016-05-24
  971,000₮
  7
  Баттулга Морин хуур хөтөлбөр
  2016-07-01
  2016-07-08
  384,388₮
  8
  Ойскамонгол РД8129681
  2016-08-04
  2016-08-04
  1,447,500₮
  9
  Пролог ХХК РД5638062
  2016-08-01
  2016-08-08
  13,683,040₮
  10
  Пролог ХХК РД5638062
  2016-08-08
  2016-08-09
  73,400₮
  11
  Орхон аймгийн ЭТСББ ХХК ЗДТГ-ын өргөтгөлийн барилга засвар 4459203
  2016-06-03
  2016-07-03
  4,459,203₮
  12
  Ойскамонгол РД8129681
  2016-08-04
  2016-08-04
  2,151,500₮
  13
  Ундармаа
  2016-04-27
  2016-04-27
  136,000₮
  14
  Орхон НИК ХХК
  2016-09-16
  2016-09-16
  101,200₮
  15
  ЗДТГ
  2016-01-01
  2016-12-31
  102,000₮
  16
  Насандулам
  2016-01-01
  2016-12-31
  4,684,165₮
  17
  2016-12-01
  2016-12-22
  15,000,000₮
  18
  Японы зардал авто машины 4200000
  2016-09-01
  2016-09-30
  4,200,000₮
  19
  Шатах хөтөлбөр 96000
  2016-12-01
  2016-12-27
  96,000₮
  20
  2016-07-01
  2016-08-31
  6,583,000₮
  21
  2016-10-01
  2016-10-04
  402,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  51876
  Орхон НИК ХХК
  2016-09-16
  НҮБ төсөл хаалтын ажиллагаа
  101,200₮
  46339
  Ундармаа
  2016-04-27
  Архигүй Булган хөтөлбөр
  108,000₮
  46342
  УБ Сэтгэл хөгжил ТББ
  2016-04-28
  Шатах хөтөлбөрийн шатахуун
  141,750₮
  52593
  Зоригттул ХХК
  2016-10-04
  Японы зардал
  402,000₮
  47381
  1-р баг нийтийг хамарсан төсөл
  2016-05-24
  Нийтийг хамарсан ажилтөсөл
  971,000₮
  47383
  Нийтийг хамарсан төсөл 5*р баг
  2016-05-25
  Нийтийг хамарсан төсөл 5-р баг
  1,200,000₮
  47384
  OISCA төсөл/япон/
  2016-05-25
  материалын үнэ /япон/
  186,100₮
  48430
  Архигүй, шатар хөтөлбөр
  2016-06-09
  хөтөлбөх албан томилолт
  210,000₮
  48621
  Ундармаа
  2016-06-10
  архигүй булган хөтөлбөрийн багшийн томилолтын зардал
  28,000₮
  50862
  Пролог ХХК РД5638062
  2016-08-08
  Гал комондын а/м тээврийн зардал
  13,683,040₮
  50863
  Пролог ХХК РД5638062
  2016-08-09
  Гал командын машины нэмэлт зардал
  73,400₮
  50953
  Нийтийг хамарсан төсөл 5*р баг
  2016-08-11
  Төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт
  893,000₮
  50954
  Нийтийг хамарсан төсөл 5*р баг
  2016-08-12
  төсөл хөтөлбөрийн санхүүжилт
  1,017,800₮
  49920
  Баттулга Морин хуур хөтөлбөр
  2016-07-08
  Морин хуур хөтөлбөр
  345,949₮
  50784
  Ойскамонгол РД8129681
  2016-08-04
  Японоос оруулж ирж байга түргэн тусламжийн а/м Япон дахь зардал
  2,151,500₮
  50783
  Орхон аймгийн ЭТСББ ХХК ЗДТГ-ын өргөтгөлийн барилга засвар 4459203
  2016-08-04
  Засварын зардал
  4,459,203₮
  50785
  Ойскамонгол РД8129681
  2016-08-04
  Японоос Гал командын а/м-ны япон дахь зардал
  1,447,500₮
  51171
  Прологсолюшн
  2016-08-19
  БУСЭ.ЭМТ.ТТМашины тээврийн зар
  6,583,000₮
  46341
  УБ Сэтгэл хөгжил ТББ
  2016-04-27
  Архигүй бБулган хөтөлбөрийн сургалт
  412,800₮
  48287
  Ингэт Дэмвжих хоршоо
  2016-06-07
  Төсөл хөтөлбөрт зөгин бал
  342,000₮
  54204
  ЗДТГ
  2016-10-04
  хоолны зардал
  102,000₮
  54210
  Насандулам
  2016-11-04
  томилолт
  248,500₮
  54211
  Насандулам
  2016-11-04
  томилолт
  4,435,665₮
  55780
  Монголын цахилгаан холбоо
  2016-12-22
  Интернет Харилцаа холбооны дэд бүтэц байгуулах
  15,000,000₮
  55776
  Шатах хөтөлбөр 96000
  2016-12-22
  Булган аймгийн шатах хөтөлбөр тэмцээн
  96,000₮
  55774
  Японы зардал авто машины 4200000
  2016-12-22
  Японы авто машины зардал /түргэн, гал камандын/
  4,200,000₮