Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Сумын баяр наадмын арга хэмжээг санхүүжүүлэх
  Захиалагч
  Булган, Гурван булаг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Баяр наадмын зардал
  Төсөвт өртөг
  10,000,000₮
  Гэрээний дүн
  9,261,100₮
  Санхүүжилт
  10,001,400₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 183
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЗДТГазар
  2016-07-06
  2016-07-15
  454,100₮
  2
  ЗДТГазар
  2016-07-06
  2016-07-17
  609,900₮
  3
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  13,500₮
  4
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-07
  1,500₮
  5
  здтгазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  18,000₮
  6
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  23,650₮
  7
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  2,000₮
  8
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  212,850₮
  9
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  4,374,000₮
  10
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  211,500₮
  11
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  23,500₮
  12
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  36,000₮
  13
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  4,000₮
  14
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  119,340₮
  15
  здтгазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  180,000₮
  16
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  20,000₮
  17
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  13,260₮
  18
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  486,000₮
  19
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  1,206,900₮
  20
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  134,100₮
  21
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  1,005,300₮
  22
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  2016-07-17
  111,700₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  49743
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр нааддмын хурдан морины бай шагналын 10%ийн татвар
  486,000₮
  49746
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Эхрбат баря наадмын аж ахуйн зардал
  1,206,900₮
  49748
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын аж ахуйн зардлын 10%ийн татвар
  134,100₮
  49751
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Эрдэнэбулган баря наадмын бөхийн бай шагналын зардал
  1,005,300₮
  49753
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  бөхийн бай шагналын 10%ийн татвар
  111,700₮
  51799
  ЗДТГазар
  2016-09-14
  Баярр наадмын шатахуун
  740,300₮
  49574
  ЗДТГазар
  2016-07-06
  баяр наадмын материал медаль бусад зардал
  454,100₮
  49575
  ЗДТГазар
  2016-07-06
  баяр наадмын материалын зардал
  609,900₮
  49740
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Соронзонболд баяр наадмын өргөмжлөлийн үнэ зардал
  212,850₮
  49741
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Соронзонболд баяр наадмын өргөмжлөлийн 10%-ийн татвар
  23,650₮
  49742
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Шижирбаатар баяр наадмын морины бай шагналын зардал
  4,374,000₮
  49759
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын хэв журмын үйл ажиллагааны зардлын 10%ийн татвар
  4,000₮
  49755
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Батзаяа баяр наадмын шагайн тэмцээний бай шагналын зардал
  211,500₮
  49756
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын шагайн тэмцээний бай шагналын 10%ийн татвар
  23,500₮
  49757
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Ууганцэцэг баяр наадмын зардлын хэв журмын комиссын зардал
  36,000₮
  49733
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Д.Баттулга баяр наадмын хүнс эрүүл ахуйн зардал
  13,500₮
  49734
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Д.Баттулгй баяр наадмын хүнс эрүүл ахуйн зардал 10%ийн татвар
  1,500₮
  49736
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Өлзийхутаг баяр наадмын мэдээлэл сурталчилгааны зардал
  18,000₮
  49737
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  Өлзийхутаг баяр наадмын мэдээлэл сурталчилгааны зардлын 10% ттвар
  2,000₮
  49790
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын материалын зардал
  180,000₮
  49792
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадам материалын зардлын 10%
  20,000₮
  49793
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын материалын зардал
  119,340₮
  49794
  ЗДТГазар
  2016-07-07
  баяр наадмын зардал материалын 10%
  13,260₮