Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  БЗХӨ-ний үзлэг
  Захиалагч
  Сүхбаатар, Уулбаян сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  5,000,000₮
  Гэрээний дүн
  5,000,000₮
  Санхүүжилт
  3,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 130
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЭМГазар
  2015-08-05
  2015-08-07
  5,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  44179
  ЭМГазар
  2015-12-23
  ЭМ үзлэг
  3,000,000₮