Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Сэхүүн чоно ххк
  Захиалагч
  Булган, Хангал сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  41,800,000₮
  Гэрээний дүн
  41,800,000₮
  Санхүүжилт
  35,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 323
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  хүүхэд залуучуудын парк
  2014-05-15
  2015-10-30
  36,800,000₮
  2
  Сэхүүн-Чоно ХХК
  2015-04-06
  2015-07-10
  5,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  39327
  хүүхэд залуучуудын парк
  2015-06-08
  ажлын санхүүжилт
  15,000,000₮
  39328
  Сэхүүн-Чоно ХХК
  2015-07-08
  а/санхүүжилт
  15,000,000₮
  31975
  Сэхүүн-Чоно ХХК
  2015-04-08
  ажлын санхүүжилт
  5,000,000₮