Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Дэд хөтөлбөр
  Захиалагч
  Булган, Дашинчилэн сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Цэцэрлэгийн засвар, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  9,000,000₮
  Гэрээний дүн
  6,962,250₮
  Санхүүжилт
  6,962,250₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Л.Ганбаатар
  2015-06-06
  2015-06-07
  60,000₮
  2
  М.Соёлмаа
  2015-05-16
  2015-05-17
  92,500₮
  3
  ЗДТГ
  2015-07-04
  2015-07-05
  102,000₮
  4
  здтг
  2015-07-04
  2015-07-05
  100,000₮
  5
  соёлын төв
  2015-10-20
  2015-10-20
  3,458,750₮
  6
  О.Маша
  2000-01-01
  2000-01-01
  350,000₮
  7
  ЗДТГ
  2000-01-01
  2000-01-01
  1,375,000₮
  8
  Д.Сэвжидмаа
  2000-01-01
  2000-01-01
  176,000₮
  9
  2000-01-01
  2000-01-01
  350,000₮
  10
  ЗДТГ
  2000-01-01
  2000-01-01
  100,000₮
  11
  здтг
  2000-01-01
  2000-01-01
  373,000₮
  12
  СТөв
  2015-07-09
  2015-07-10
  425,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  31716
  Д.Сэвжидмаа
  2015-03-26
  архигүй булган хөтөлбөрт
  171,600₮
  31717
  Д.Сэвжидмаа
  2015-03-26
  ХАОАТ
  4,400₮
  33912
  Л.Ганбаатар
  2015-06-10
  Дасгалжуулагч Л.Дорж агсны нэрэмжит100 буудалт даамны тэмцээний шагнал
  19,000₮
  33913
  Л.Ганбаатар
  2015-06-10
  Даамны тэмцээнд жаазны үнэ
  9,000₮
  33914
  Л.Ганбаатар
  2015-06-10
  Даамны тэмцээнд ХАОАТ
  4,100₮
  33915
  Л.Ганбаатар
  2015-06-10
  Даммны тэмцээний өргөмжлөл, зурагны үнэ
  27,900₮
  33908
  М.Соёлмаа
  2015-05-27
  Булган аймгийн шагайн харвааны аварга шалгаруулах тэмцээн
  92,500₮
  35943
  ЗДТГ
  2015-07-02
  Шатар хөтөлбөрийн зардал
  96,300₮
  35944
  ЗДТГ
  2015-07-02
  шатрын ХАОАТ
  5,700₮
  35945
  СТөв
  2015-07-06
  Морин хуур ХАОАТ
  24,000₮
  35946
  СТөв
  2015-07-06
  2 жолоочид тээврийн хөлс/м/хуур/
  216,000₮
  35947
  СТөв
  2015-07-06
  морин хуурчид шатахуун
  185,000₮
  31696
  Булганы мэдээ сонин
  2015-03-03
  Сонины нийтлэлийн төлбөр
  350,000₮
  31713
  ЗДТГ
  2015-03-03
  Шатрын тэмцээний зардал
  90,000₮
  31714
  ЗДТГ
  2015-03-09
  ХАОАТ
  10,000₮
  40585
  Л.Ганбаатар
  2015-10-20
  Морин хуурчдын хувцас
  3,458,750₮
  35948
  здтг
  2015-07-10
  Шагайн харвааны зардал
  95,000₮
  35949
  здтг
  2015-07-10
  Шагайн ХАОАТ
  5,000₮
  41394
  ЗДТГ
  2015-11-10
  Морин хуурны үнэ
  1,375,000₮
  41393
  О.Маша
  2015-11-10
  Дэд хөтөлбөр хэрэгжүүлэх
  350,000₮
  44021
  здтг
  2015-12-25
  ХАОАТ
  16,800₮
  44007
  здтг
  2015-12-24
  ШАТРЫН ТЭМЦЭЭНИЙ ШАГНАЛ, ТОМИЛОЛТ
  336,200₮
  44008
  здтг
  2015-12-24
  Материалын үнэ
  20,000₮