Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Шинээр худаг гаргах энгийн уурхайн худаг засварлах
  Захиалагч
  Дундговь, Дэлгэрхангай сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Сум, баг, дүүргийн тохижилт, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  16,000,000₮
  Гэрээний дүн
  14,670,200₮
  Санхүүжилт
  15,670,200₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 224
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Таргат бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  1,400,000₮
  2
  Их уул бүл
  2015-10-06
  2015-10-26
  998,000₮
  3
  Дэрсэн ус бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  1,000,000₮
  4
  Булуу бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  1,000,000₮
  5
  Богиндой бүл
  2015-10-06
  2015-12-30
  1,000,000₮
  6
  Хангийн Шинэ Ус бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  1,000,000₮
  7
  Толь бүл
  2015-10-06
  2015-10-26
  1,010,000₮
  8
  мандал бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  969,950₮
  9
  хашаат бүл
  2015-10-06
  2015-11-30
  2,000,000₮
  10
  Харгана бүл
  2015-10-06
  2015-12-30
  1,563,750₮
  11
  Хайрхан бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  914,000₮
  12
  Булаг бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  814,500₮
  13
  Өвөр шавагтай бүл
  2015-10-06
  2015-10-30
  1,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  41979
  Булаг бүл
  2015-12-02
  Төгрөг энгийн уурхай худаг засвар
  814,500₮
  41980
  Таргат бүл
  2015-12-02
  Эргийн дунд ус худаг засвар
  1,400,000₮
  41982
  Их уул бүл
  2015-12-02
  цагаан тэмээт энгийн уурхай худаг засвар
  998,000₮
  41983
  Дэрсэн ус бүл
  2015-12-02
  Дэрсэн Ус энгийн уурхай худаг засвар
  1,000,000₮
  41981
  Толь бүл
  2015-12-02
  Элгэн худгийн засвар
  1,010,000₮
  42031
  Богиндой бүл
  2015-12-03
  Богиндой энгийн уурхай худаг засвар
  1,000,000₮
  41985
  Хангийн Шинэ Ус бүл
  2015-12-03
  Хангийн шинэ ус худаг засвар
  1,000,000₮
  41974
  Булуу бүл
  2015-12-03
  Худаг засварын хөлс
  1,000,000₮
  41984
  мандал бүл
  2015-12-02
  Ар шавагтай ус худаг засвар
  969,950₮
  42158
  Өвөр шавагтай бүл
  2015-09-27
  өвөр шавагтай энгийн уурхай худаг засвар
  1,000,000₮
  41569
  хашаат бүл
  2015-11-23
  дунд хашаатын энгийн уурхай худаг засварласан зардал
  2,000,000₮
  41977
  Хайрхан бүл
  2015-12-02
  Дэрсэнгийн худаг засварын хөлс
  914,000₮
  41978
  Харгана бүл
  2015-12-02
  цагаан сүүж худаг засварын хөлс
  1,563,750₮
  42157
  Таргат бүл
  2015-12-02
  Өвөр шавагтай энгийн уурхай худаг засвар
  1,000,000₮