Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Бичгийн хэрэгсэл (ЭҮХХК/201909203)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Тендер шалгаруулалтын онцгой журам
  Төсөв
  47,580,200₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Бичгийн хэрэгсэл
  46,778,600₮
  Хасагдсан
  ТБОНӨХБАҮХАТХ-28.3