Үндсэн мэдээлэл

  Нэр
  Ороомог утас (ДЦС4/201901172)
  Ангилал
  Бараа
  Санхүүжилт
  Өөрийн хөрөнгө
  Журам
  Нээлттэй тендер шалгаруулалтын журам
  Төсөв
  60,719,020₮
  Тендер оролцогч

  Дугаар
  Нэр
  Оролцогч
  Дүн
  Төлөв
  Тайлбар
  1
  Ороомог утас
  26,500₮
  Илгээгдсэн
  2
  Ороомог утас
  29,700₮
  Илгээгдсэн
  3
  Ороомог утас
  84,824,000₮
  Илгээгдсэн