Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Сумын иргэдийг ундны усаар хангах хөтөлбөр
  Захиалагч
  Төв, Баянцогт сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  6,500,000₮
  Гэрээний дүн
  6,500,000₮
  Санхүүжилт
  6,500,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 80
  Эхлэх огноо
  2018
  Дуусах огноо
  2018
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Б.Бодьхүү
  2017-04-01
  2018-04-01
  6,500,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  72888
  Б.Бодьхүү
  2018-06-25
  ус хөтөлбөр
  240,000₮
  72889
  Б.Бодьхүү
  2018-06-26
  ус хөтөлбөр
  240,000₮
  72890
  Б.Бодьхүү
  2018-07-06
  ус хөтөлбөр
  240,000₮
  72891
  Б.Бодьхүү
  2018-07-26
  ус хөтөлбөр
  240,000₮
  73553
  Б.Бодьхүү
  2018-08-23
  ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  74842
  Б.Бодьхүү
  2018-09-03
  Ус хөтөлбөрийн санхүүжилт
  240,000₮
  74843
  Б.Бодьхүү
  2018-09-25
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  74844
  Б.Бодьхүү
  2018-09-25
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71064
  Б.Бодьхүү
  2018-02-06
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71065
  Б.Бодьхүү
  2018-03-16
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71066
  Б.Бодьхүү
  2018-03-23
  Ум хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  74848
  Б.Бодьхүү
  2018-10-22
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт Т.Сүхээ
  240,000₮
  74849
  Б.Бодьхүү
  2018-10-22
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт Бодьхүү
  240,000₮
  71072
  Б.Бодьхүү
  2018-05-29
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71073
  Б.Бодьхүү
  2018-05-29
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  78192
  Б.Бодьхүү
  2018-11-16
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  78193
  Б.Бодьхүү
  2018-11-29
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  78194
  Б.Бодьхүү
  2018-11-30
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  78195
  Б.Бодьхүү
  2018-12-21
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  200,000₮
  78196
  Б.Бодьхүү
  2018-12-26
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  40,000₮
  71061
  Б.Бодьхүү
  2018-02-05
  ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71062
  Б.Бодьхүү
  2018-02-05
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71068
  Б.Бодьхүү
  2018-02-23
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71069
  Б.Бодьхүү
  2018-04-23
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  71070
  Б.Бодьхүү
  2018-04-25
  Ус хөтөлбөр санхүүжилт
  240,000₮
  74850
  Б.Бодьхүү
  2018-10-08
  Ус хөтөлбөрийн машин сэлбэг
  740,000₮