Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  ОНХНСангаас санхүүжих мал эмнэлгийн суурь тусламж
  Захиалагч
  Сэлэнгэ, Түшиг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  14,971,000₮
  Гэрээний дүн
  14,971,000₮
  Санхүүжилт
  14,871,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2018
  Дуусах огноо
  2018
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-03-01
  2018-12-31
  14,971,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  72798
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-06-25
  Вакцины төлбөр
  390,000₮
  73085
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-08-20
  Вакцин, эм тарианы үнэ
  5,360,000₮
  73076
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-08-08
  Bакцин, эм тарианы үнэ
  2,528,750₮
  76121
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-12-17
  Санхүүжилт олгов
  3,482,180₮
  75457
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-11-30
  Санхүүжилт олгов
  1,294,590₮
  70988
  Хонгор овоо, Номтын өндөр, Мөнхзэлтэр мал эмнэлэг үржлийн алба
  2018-04-04
  Вакцины төлбөр
  1,815,480₮