Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  ЭМ-ийн үзлэг
  Захиалагч
  Сүхбаатар, Уулбаян сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  5,000,000₮
  Гэрээний дүн
  5,000,000₮
  Санхүүжилт
  5,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 300
  Эхлэх огноо
  2018
  Дуусах огноо
  2018
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Аймгийн ЭМГазар
  2018-05-21
  2018-05-21
  5,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  74330
  Аймгийн ЭМГазар
  2018-10-04
  ЭМ-ийн үзлэг
  5,000,000₮