Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  мал эмнэлэгийн у/с арга хэмжээ
  Захиалагч
  Өмнөговь, Ханхонгор сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  25,396₮
  Гэрээний дүн
  24,450,000₮
  Санхүүжилт
  24,450,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 170
  Эхлэх огноо
  2018
  Дуусах огноо
  2018
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  цанхийн түмэн цагаан хоршоо
  2018-01-02
  2018-12-31
  2,520,000₮
  2
  БАР ГҮН ЗБН
  2018-01-02
  2018-12-31
  5,640,000₮
  3
  Буянтвет
  2018-01-02
  2018-12-31
  5,600,000₮
  4
  дэлгэрэх говь ххк
  2018-01-02
  2018-12-31
  6,270,000₮
  5
  оджаргал збн
  2018-01-02
  2018-12-31
  4,420,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  74553
  БАР ГҮН ЗБН
  2018-09-26
  мал эмнэлэгийн у/с тарилга
  1,128,000₮
  75758
  дэлгэрэх говь ххк
  2018-12-07
  мал эмнэлэгт
  627,000₮
  75759
  БАР ГҮН ЗБН
  2018-12-07
  мал эмнэлэгийн санхүүжилт
  564,000₮
  75760
  цанхийн түмэн цагаан хоршоо
  2018-12-07
  мал эмнэлэг санхүүжилт
  251,000₮
  74554
  дэлгэрэх говь ххк
  2018-09-26
  мал эмнэлэгийн у/с тарилга
  3,135,000₮
  74555
  Буянтвет
  2018-09-26
  мал эмнэлэг у/с тарилга санхүүжилт
  1,120,000₮
  70748
  дэлгэрэх говь ххк
  2018-05-14
  мал эмнэлэг у/с тарилга
  2,508,000₮
  71649
  цанхийн түмэн цагаан хоршоо
  2018-06-15
  мал эмнэлэг тарилгад
  1,760,000₮
  71650
  БАР ГҮН ЗБН
  2018-06-26
  мал эмнэлэгийн тарилгад
  2,256,000₮
  71651
  Буянтвет
  2018-06-26
  мал эмнэлэгийн арга хэмжээ
  1,680,000₮
  71652
  оджаргал збн
  2018-06-26
  мал эмнэлэгийн санхүүжилт
  1,768,000₮
  75749
  оджаргал збн
  2018-12-13
  мал эмнэлэгт санхүүжилт
  442,000₮
  75757
  Буянтвет
  2018-12-07
  м/э санхүүжилт
  560,000₮
  74556
  оджаргал збн
  2018-10-17
  мал эмнэлэг у/с тарилга
  884,000₮
  75255
  цанхийн түмэн цагаан хоршоо
  2018-10-25
  3-р улирлын м/э ийн санхүүжилт
  509,000₮
  70752
  оджаргал збн
  2018-05-14
  мал этнэлэгий у/с арга хэмжээ
  1,326,000₮
  70745
  БАР ГҮН ЗБН
  2018-05-09
  МАЛ ЭМНЭЛЭГ У/С ТАРИЛГА
  1,692,000₮
  70747
  Буянтвет
  2018-05-14
  мал эмнэлэгийн у/с тарилга
  2,240,000₮