Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  1-р дотуур байрны дээврийн засварт
  Захиалагч
  Өвөрхангай, Сант сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Сургуулийн засвар, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  6,041,500₮
  Гэрээний дүн
  6,041,500₮
  Санхүүжилт
  6,041,500₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2018
  Дуусах огноо
  2018
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЕБСургууль
  2018-07-04
  2018-07-30
  6,041,500₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  72468
  ЕБСургууль
  2018-07-05
  материалын үнэ од төвд
  3,774,000₮
  72469
  ЕБСургууль
  2018-07-18
  мат/үнэ сургуулийн засвар
  1,301,500₮
  72470
  ЕБСургууль
  2018-07-18
  мат/үнэ сургуулийн дээвэр засвар
  800,000₮
  72467
  ЕБСургууль
  2018-07-05
  материалын үнэ алимаад
  166,000₮