Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Мал эмнэлгийн суурь зардал
  Захиалагч
  Сэлэнгэ, Зүүнбүрэн сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  19,025,000₮
  Гэрээний дүн
  19,018,920₮
  Санхүүжилт
  19,018,920₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Оюутсүрэг мал эмнэлэг
  2017-04-03
  2017-12-31
  10,475,000₮
  2
  Энхбүрэн сүрэг ББН
  2017-04-03
  2017-12-31
  8,543,920₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  61612
  Энхбүрэн сүрэг ББН
  2017-07-25
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  2,330,000₮
  61609
  Оюутсүрэг мал эмнэлэг
  2017-04-24
  Мал эмнэлгийн санхүүжилт /эм тарианы зардал/
  1,651,450₮
  61610
  Оюутсүрэг мал эмнэлэг
  2017-07-25
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  3,253,550₮
  61611
  Энхбүрэн сүрэг ББН
  2017-04-24
  Мал эмнэлгийн санхүүжилт /эм тарианы зардал/
  1,651,450₮
  72177
  Энхбүрэн сүрэг ББН
  2017-09-26
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  3,593,920₮
  72178
  Энхбүрэн сүрэг ББН
  2017-10-25
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  968,550₮
  72179
  Оюутсүрэг мал эмнэлэг
  2017-09-26
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  5,240,000₮
  72180
  Оюутсүрэг мал эмнэлэг
  2017-10-27
  Халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний санхүүжилт
  330,000₮