Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Багуудад гүүр барих
  Захиалагч
  Завхан, Их-Уул сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Сум, баг, дүүргийн тохижилт, тоног төхөөрөмж
  Төсөвт өртөг
  5,800,000₮
  Гэрээний дүн
  5,800,000₮
  Санхүүжилт
  5,755,460₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 442
  Эхлэх огноо
  2017
  Дуусах огноо
  2017
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Өртөнгт бүлэг
  2017-09-15
  2017-09-22
  1,900,000₮
  2
  Ширэвгэр бүлэг
  2017-09-15
  2017-09-22
  1,900,000₮
  3
  Олонлог бүлэг
  2017-09-15
  2017-09-22
  2,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  69066
  Өртөнгт бүлэг
  2017-12-22
  шатахууны үнэ
  350,000₮
  69075
  Олонлог бүлэг
  2017-12-22
  банз палкны үнэ
  889,601₮
  69074
  Олонлог бүлэг
  2017-12-21
  материалын үнэ /хадаас ёш оскоов г м/
  767,700₮
  69067
  Өртөнгт бүлэг
  2017-12-22
  модны гоожин
  386,670₮
  69068
  Өртөнгт бүлэг
  2017-12-21
  материалын үнэ/хадаас оскоов ёш/
  752,500₮
  69069
  Ширэвгэр бүлэг
  2017-11-22
  шатахууны үнэ
  402,780₮
  69065
  Өртөнгт бүлэг
  2017-12-15
  тусгаарлалтын мөнгө
  150,000₮
  69072
  Олонлог бүлэг
  2017-12-22
  шатахууны үнэ
  350,000₮
  69073
  Олонлог бүлэг
  2017-12-22
  гоожингийн үнэ
  356,125₮
  69070
  Ширэвгэр бүлэг
  2017-12-22
  гоожины мөнгө
  397,824₮
  69071
  Ширэвгэр бүлэг
  2017-12-22
  палкны үнэ
  952,260₮