Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Ар-Урт багт өвс тэжээлийн агуулах барих
  Захиалагч
  Дундговь, Адаацаг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  10,000,000₮
  Гэрээний дүн
  10,000,000₮
  Санхүүжилт
  10,000,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 60
  Эхлэх огноо
  2016
  Дуусах огноо
  2016
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  Л,Батбаяр
  2016-09-13
  2016-09-29
  10,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  51916
  Л,Батбаяр
  2016-09-14
  Ар урт өвс тэжээлийн агуулах
  10,000,000₮