Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Боловсрол хорооллын дуусгалтын үлдэгдэл зардал
  Захиалагч
  Сүхбаатар, Сүхбаатар аймаг-Сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Бусад
  Төсөвт өртөг
  2,234,000,000₮
  Гэрээний дүн
  2,234,000,000₮
  Санхүүжилт
  2,177,157,684₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2013
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  2001-01-01
  2001-01-01
  2,234,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  38571
  Дөрвөлж ХХК
  2015-06-30
  санхүүжилт
  33,000,000₮
  35780
  Дөрвөлж ХХК
  2015-05-19
  Газар чөлөөлөлт / БХБуцаалт Ц.Чинбаатар/
  40,000,000₮
  35773
  Дөрвөлж ХХК
  2015-04-21
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг БХБуцаалт С. Адъяагарав/
  40,000,000₮
  35790
  Дөрвөлж ХХК
  2015-05-28
  Газар чөлөөлөлт / БХБуцаалт Голомт банк урьдчилж/
  80,000,000₮
  35797
  Дөрвөлж ХХК
  2015-06-03
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг/ Дөрвөлж/
  16,000,000₮
  35813
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-06
  Балдан-осор дархан 10 хувь суутгав.
  180,500₮
  35814
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-08
  газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг
  20,000,000₮
  35820
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-09
  Газар чөлөөлөлт / Дөрвөлж ХХК/
  750,000,000₮
  35822
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-09
  Газар чөлөөлөлт /Дөрвөлж ХХК/
  230,000,000₮
  35768
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-30
  газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг
  29,000,000₮
  35769
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-30
  Боловсрол хорооллын гадна цахилгаан
  3,000,000₮
  35785
  Дөрвөлж ХХК
  2015-05-21
  Газар чөлөөлөлт/БХБуцаалт Голомтоос урьдчилж гарсныг/
  40,000,000₮
  35818
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-09
  Газар чөлөөлөлт /Голомт банк/
  20,000,000₮
  35829
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-16
  Газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг/ Дөрвөлж/
  23,000,000₮
  35833
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-22
  Газар чөлөөлөлт/ БХБуцаалт Бат-Эрдэнэ/
  20,000,000₮
  31161
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-27
  Боловсрол хороолол буцаалт Б. Одончимэг
  41,000,000₮
  31162
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-27
  Боловсрол хорооллын буцаалт - Н.Ороохар
  41,000,000₮
  31163
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-27
  Болосрол хорооллын буцаалт -Т.ганзориг
  40,000,000₮
  31156
  Дөрвөлж ХХК
  2015-02-11
  Дөрвөлж гэрээт ажлын санхүүжилт
  68,000,000₮
  31157
  Дөрвөлж ХХК
  2015-02-27
  Дөрвөлж гэрээт ажлын санхүүжилт
  30,000,000₮
  31158
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-20
  Боловсрол хорооллын буцаалт -Д. Баасандорж
  40,000,000₮
  31159
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-20
  Боловсрол хорооллын буцаалт - Ю. Болормаа
  41,000,000₮
  31160
  Дөрвөлж ХХК
  2015-03-20
  Боловсрол хорооллын буцаалт - Б.Баттулга
  20,000,000₮
  35775
  Дөрвөлж ХХК
  2015-04-28
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг /Дөрвөлж/
  4,500,000₮
  35781
  Дөрвөлж ХХК
  2015-05-19
  Газар чөлөөлөлт БХБуцаалт/ П. Баатарчулуун/
  16,000,000₮
  35782
  Дөрвөлж ХХК
  2015-05-19
  Газар чөлөөлөлт/ БХБуцаалт Ц.Цэрэнням/
  40,000,000₮
  35807
  Дөрвөлж ХХК
  2015-06-30
  Газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг/ дөрвөлж/
  34,000,000₮
  35774
  Дөрвөлж ХХК
  2015-04-28
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг / Дөрвөлж/
  30,000,000₮
  35796
  Дөрвөлж ХХК
  2015-06-02
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг /Дөрвөлж/
  12,000,000₮
  35801
  Дөрвөлж ХХК
  2015-06-23
  газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг/ А.Сүхбаатар/
  4,637,200₮
  35809
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-06
  Газар чөлөөлөлт/ Балдан-осор дархан/
  1,624,500₮
  35837
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-22
  газар чөлөөлөлт/ БХБуцаалт Г.Болортуяа/
  20,000,000₮
  35865
  Дөрвөлж ХХК
  2015-07-24
  газар чөлөөлөлт/ БХБуцаалт голомт банк/
  20,000,000₮
  44863
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-23
  BHOROOLOL
  20,000,000₮
  42220
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-09
  Газар чөлөөлөлт/ Нийтлэг-Үйлчилгээ ОНӨҮГ/
  11,000,000₮
  42215
  Дөрвөлж ХХК
  2015-10-16
  Газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг/ Дөрвөлж ХХК/
  50,000,000₮
  44096
  Дөрвөлж ХХК
  2015-08-26
  Газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг/ Ч.Ганболд/
  2,978,500₮
  42201
  Дөрвөлж ХХК
  2015-08-26
  Урьдчилж гарсаныг буцаав/ Голомт банк/
  20,000,000₮
  42204
  Дөрвөлж ХХК
  2015-08-28
  БХБуцаалт/ М. Чулуун/
  20,000,000₮
  42205
  Дөрвөлж ХХК
  2015-08-28
  БХБуцаалт / Г.Болортуяа/
  20,000,000₮
  44054
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-23
  Гэрээт ажлын хөлс/ М олцог-Элс ХХК/
  6,500,000₮
  42226
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-09
  Урьдчилж авсан санхүүжилт /Голомт/
  15,000,000₮
  42210
  Дөрвөлж ХХК
  2015-09-23
  БХБуцаалт/ Н.Цэндбаяр/
  40,000,000₮
  42211
  Дөрвөлж ХХК
  2015-09-23
  Урьдчилж авсаныг буцаав/ Голомт банк/
  40,000,000₮
  42208
  Дөрвөлж ХХК
  2015-09-07
  БХБуцаалт/ Г.Ганзаяа/
  20,000,000₮
  44066
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-23
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг / Голомт/
  10,500,000₮
  44067
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-23
  Газар чөлөөлөлт нөхөн дэмжлэг / Нийтлэг-Үйлчилгээ ОНӨҮГ/
  14,236,984₮
  44097
  Дөрвөлж ХХК
  2015-12-30
  Газар чөлөөлөлтийн нөхөн дэмжлэг / Дөрвөлж ХХК/
  39,000,000₮