Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  хөтөлбөрүүд
  Захиалагч
  Булган, Хишиг-Өндөр сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, засварлах, цэцэрлэгжүүлэлт
  Төсөвт өртөг
  12,000,000₮
  Гэрээний дүн
  12,000,000₮
  Санхүүжилт
  11,126,906₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  иргэн
  2015-01-01
  2015-11-30
  12,000,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  33884
  иргэн
  2015-05-29
  хөтөлбөрүүд мст
  1,000,000₮
  33883
  иргэн
  2015-04-27
  морин хуур хөтөлбөр
  509,714₮
  36201
  иргэн
  2015-07-03
  морин хуур урамшуулал
  509,714₮
  40749
  иргэн
  2015-10-28
  морин хуур хөтөлбөр урамшуулал
  509,714₮
  40863
  иргэн
  2015-10-30
  морин хуурны үнэ
  787,500₮
  40512
  иргэн
  2015-10-16
  ахмад хөтөлбөр
  2,000,000₮
  40520
  иргэн
  2015-10-16
  морин хуур хувцас
  2,798,750₮
  41881
  иргэн
  2015-11-30
  м/хуур хөтөлбөр
  509,714₮
  41975
  иргэн
  2015-11-30
  архигүй булган хөтөлбөр
  1,137,000₮
  41972
  иргэн
  2015-11-30
  шатар хөтөлбөр
  300,000₮
  41973
  иргэн
  2015-11-30
  шатар хөтөлбөр
  64,800₮
  42878
  иргэн
  2015-12-25
  арга хэмжээ
  1,000,000₮