Үндсэн мэдээлэл

  Төсөл арга хэмжээний нэр
  Иргэдийг урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамруулах
  Захиалагч
  Баянхонгор, Гурванбулаг сум, ЗДТГ
  Хөрөнгө оруулалтын төрөл
  Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх
  Төсөвт өртөг
  9,900,000₮
  Гэрээний дүн
  9,900,000₮
  Санхүүжилт
  9,900,000₮
  Иргэдийн санал
  Хэлэлцүүлэг - 0
  Эхлэх огноо
  2015
  Дуусах огноо
  2015
  Тендерийн мэдээлэл

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Эхлэх
  Дуусах
  Гэрээний дүн
  1
  ЭМТөв
  2015-03-10
  2015-06-17
  9,900,000₮
  Төлбөр

  Дугаар
  Гүйцэтгэгч
  Огноо
  Төлбөрийн дүн
  Төлбөрийн утга
  32262
  ЭМТөв
  2015-04-06
  Үзлэг оншилгоо
  4,000,000₮
  39909
  ЭМТөв
  2015-09-25
  ЭМ-ийн үзлэгийн материал
  5,900,000₮